Naamkeuze

Ruben Dorotheus Andreas Willemsen

"Zie een zoon"; "Geschenk van God"; "Mannelijk, dapper".


Ruben (Herbreeuws: ראובן)

verklaring: Hebr. naam, gewoonlijk verklaard als `zie, een zoon'. Ook in verband gebracht met de woorden die de moeder, Lea, sprak bij zijn geboorte: `De Heer heeft mijn ellende aangezien; voorwaar, nu zal mijn man mij liefhebben' (Gen. 29,32). Ruben redde zijn broer Jozef toen zijn broers hem wilden vermoorden (Gen. 37,19-22).

waarom: Zie een zoon... met de 20-weken echo bleek dat mamma niet zwanger was van een meisje (de zwangerschap verliep totaal anders dan die van Justus) maar van een zoon... dus: zie een zoon!

Dorotheus

verklaring:  Omkering van Theodora. Gri. `geschenk van God'. Naam van een legendarische heilige, martelares in Caesarea onder de vervolgingen van Diocletianus; kerk. feestdag: 6 febr. Bij de Du. adel vinden we de naam in de 15e eeuw, in Ndl. adellijke kringen in de 16e eeuw, in de 17e eeuw meer algemeen. Zie ook Doreen.

waarom: Van grondvorm Dorothea (DORA). Zo heet de mamma van mijn pappa.

Andreas

verklaring: Van Gri. andreios `mannelijk, dapper'. Naam van de eerste discipel van Christus. Waarschijnlijk is het de vertaling van een Hebr. naam. Volgens de overlevering werd Andreas in Patras (Zuid-Gri.) gekruisigd aan een kruis in X-vorm, vandaar de naam Andreaskruis (bijv. in de Eng. vlag). St.-Andreas is schutspatroon van Schotland en Rusland. Kerk. feestdag: 30 nov. In Ndl. was de naam reeds vroeg in de middeleeuwen populair. Socin: Andreas presbiter, 814; Rijnland voor 886; (de opkomst kan volgens Littger, blz. 210, gesteund zijn door Germ. namen als Andradus); West-Vla. 11e eeuw, Noord-Ndl. 12e eeuw.

waarom: De mamma van mijn mamma heet ANNIE en we vonden de vermannelijking van Annie het dichtst bij Andreas komen. De opa en de broer van mijn oma heet Andries en haar zus Andrea. Vandaar dat we de naam Andreas hebben gekozen voor deze vernoeming.

Ik ben dus naar mijn beide oma's vernoemd!

© Copyright 2007 Roelinda.NL. All Rights Reserved.